نام کامل:محرم برزگر زنوز,نام مستعار:برزگر زنوز.آدرس سایت:www.www.bzrt.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5

مرا بخاطر بسپار

ورود
فلکه دوم شهران ، خیابان یکم ، 18متری اول ،کوچه بنفشه غربی ، پلاک 16 ،واحد 4
44357402(021)
09121997394

موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگر زنوز

موسسه برزگر زنوز


این موسسه از سال 1376 با هدف ایجاد شرایطی به منظور پژوهش ، آموزش وارتقاء علمی درجهت بکارگیری علوم جدید ونوآوری سنتز وتهیه موادی که به نوعی باپایه سورفکتانت ها درصنایع دارویی ، نفت وبویژه آب ومحیط زیست بکارمی­روند ، تاسیس گردیده است .دراین راستا باثبت اختراعات مختلف وبه عرصه تولید رساندن آنها وانجام پروژه­های متعدد جهت کاهش ویا حذف آلاینده های محیط زیست مطابق استانداردهای زیست محیطی موفق به تولید محصولاتی گردیده که کاربرد فراوانی در صنایع مختلف خواهند داشت .

ازنکات شاخص پروتکل مبارزه با آلودگی های نفتی به موارد زیرمی توان اشاره کرد:


 • 1- شناسایی ، پایش وکنترل منابع آلاینده وبروزرسانی آنها دررابطه با آلودگی های نفتی
 • 2- مدل سازی انتشار آلاینده دررابطه با آلودگی های نفتی
 • 3- بررسی فن آوری­های نوین دررابطه با کنترل آلودگی­های نفتی
 • 4- ارزیابی تاثیرات زیست محیطی آلودگی­های نفتی برسلامت
 • 5- استاندارد آلاینده های خطرناک نفتی
 • 6- مدیریت برنامه ریزی وآموزش محیط زیست دررابطه با آلودگی­های نفتی
 • 7- استانداردسازی ، سیستم­های مدیریتی ، ایمنی و بهداشت محیط زیست در رابطه با آلودگی­های نفتی
 • 8- مدیریت پسماند وبازیافت دررابطه با آلودگی نفت
 • 9- روشها ورویکردهای نوین وپایدار درحوزه محیط زیست دررابطه با آلودگی­های نفتی
 • 10- همکاری علمی منطقه ای وفرامنطقه ای محیط زیست دریای خزر دررابطه با آلودگی­های نفتی
 • 11- ایجاد پتانسیل تولید شامل مواد شیمیایی ، تجهیزات مکانیکی ، مواد بیولوژیکی و... جهت مقابله با آلودگی­های نفتی دریای خزر.

باعنایت به موادذکرشده موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزرگ زنوز وموسسه فرانسوی صدرباحمایت ورهنمودهای دلسوزان همچون دکترقضایی اقدام به مکاتبه ومراجعه به کشورهای حوزه خزرجهت متقاعد نمودن ایجادسایت آلودگی­های نفتی شد. سایت آلودگی نفتی درسواحل جمهوری اسلامی ایران که درخصوص مقابله با آلودگی نفتی نقش اساسی ایفامی­کند، نمود. همچنین دراین زمینه دوشرکت اروپایی دیگر راترغیب جهت ایجادکنوانسیون چهارجانبه دراین خصوص بنماید.لذا ازآن استاد ارجمند ودلسوز انتظاردارد جهت تحقق این مهم ملی ومنطقه ای مساعدت­های لازم را مبذول فرمایند.

باتشکر

محرم برزگرزنوز

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
فلکه دوم شهران ، خیابان یکم ، 18متری اول ،کوچه بنفشه غربی ، پلاک 16 ،واحد 4
44357402(021)
09121997394
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)