نام کامل:محرم برزگر زنوز,نام مستعار:برزگر زنوز.آدرس سایت:www.www.bzrt.ir.همکاران:soomar63.com
5 از 5

مرا بخاطر بسپار

ورود
تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز
44357400(021)
09121997394

Pharmaceutical and Biotechnology Department

Pharmaceutical and Biotechnology Department

Having appropriate facilities and equipment and utilize specialized and experienced human resources, the laboratories in this centerhave implemented applied projects supplying products in pharmaceutical and biotechnology scopes, which will be introduced in the following section:


Services

Identification and determination of microbial populations (soil, water, and food product samples)

Identification of pathogenic plant fungi

Identification of type and population of pathogenic nematodes

Identification and diagnosis of plant viruses

Performing biodegradability tests

Provision of other laboratory services in the scope

Holding justificatory – instructional conferences and scientific and specialized seminars

Involvement of collaborations similar to regional and international projects

Provision of other research services in the scope of pharmaceuticals and biotechnologyProducts

Cutaneous disinfectant liquid

Omega 3 oil

Tranquility oil

Oil-eating microbes

Herbal sprays and concentrates

Fatty acids

Production of cosmetic and hygienic products

Production of other pharmaceutical and biotechnology products based on surfactants and relevant compoundsدرخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است

اطلاعات تماس

  • تهران جاده امام زاده داوود (سولقان) کیلومتر18، روبروی رستوران بام البرز، موسسه تحقیقات وآموزش بین المللی برزگرزنوز
  • 44357400(021)
  • 09121997394
  • info@bzrt.ir
نمایش

درخواست تماس شناور

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)